Elektra Zlín s.r.o. je specializovaná firma na dodávky rozsáhlých systémů EPS a integraci požárně bezpečnostních zařízení. Díky dlouholetým zkušenostem v oblasti požární ochrany nabízí komplexní řešení požární ochrany budov s důrazem na kvalitní a ekonomické vybavení požárně bezpečnostními zařízeními. Metodami požárního inženýrství je možné zhodnotit a následně optimalizovat požárně bezpečnostní zajištění libovolného objektu nebo provozu, Součástí návrhu a optimalizace požárního řešení je také komplexní řešení součinnosti všech požárně bezpečnostních a bezpečnostních zařízení včetně koordinace s metodikou zásahu HZS.

V oblasti výstavby investičních celků nabízí Elektra Zlín s.r.o.  supervizi a kontrolní činnost realizace všech opatření požární ochrany. Cílem supervize a dalších kontrolních úkonů je, aby celek požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany odpovídal všem platným zákonům, normativním předpisům a požadavkům provozovatele. Tuto supervizi Elektra Zlín s.r.o. vykonává jako inspekční orgán jménem investora, odběratele nebo dodavatele. 

V oblasti instalace požárně bezpečnostních zařízení nabízí společnost Elektra Zlín s.r.o. množství služeb, především: 

  • zpracování požárně bezpečnostního řešení, provozní studie, místního provozního předpisu
  • řešení požárně bezpečnostního řešení metodami požárního inženýrství
  • projektování součinnosti požárně bezpečnostních zařízení
  • projektování vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení
  • inženýrská a kontrolní činnost při realizaci opatření požární bezpečnosti staveb
  • audit realizovaných opatření požární bezpečnosti staveb
  • dodávky rozsáhlých systémů EPS Schrack Seconet
  • technická podpora a programování systémů EPS Schrack Seconet
  • integrace slaboproudých zařízení a technologie budov do centrálního řídícího systému
  • instalace síťových vizualizačních řídících a signalizačních softwarových systémů a nadstaveb MCT-S

 

Od roku 1990 úzce spolupracujeme s firmou Schrack Seconet AG a servisuje veškeré technologie EPS Schrack Seconet. Pokytujeme komplexní technickou pomoc pro tato zařízení.

Od roku 1994 se účastníme vývoje a zdokonalování nadstavbového systému Schrack Seconet MCT-S a MCT-S FRAMEWORK.

 

 

Copyright © 2011 Elektra Zlín s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.