Úvod

Elektra Zlín s.r.o. je specializovaná firma na dodávky rozsáhlých systémů EPS a integraci požárně bezpečnostních zařízení. Díky dlouholetým zkušenostem v oblasti požární ochrany nabízí komplexní řešení požární ochrany budov s důrazem na kvalitní a ekonomické vybavení požárně bezpečnostními zařízeními. Metodami požárního inženýrství je možné zhodnotit a následně optimalizovat požárně bezpečnostní zajištění libovolného objektu nebo provozu, Součástí návrhu a optimalizace požárního řešení je také komplexní řešení součinnosti všech požárně bezpečnostních a bezpečnostních zařízení včetně koordinace s metodikou zásahu HZS.

 

V oblasti výstavby investičních celků nabízí Elektra Zlín s.r.o. supervizi a kontrolní činnost realizace všech opatření požární ochrany. Cílem supervize a dalších kontrolních úkonů je, aby celek požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany odpovídal všem platným zákonům, normativním předpisům a požadavkům provozovatele. Tuto supervizi Elektra Zlín s.r.o. vykonává jako inspekční orgán jménem investora, odběratele nebo dodavatele.


V oblasti instalace požárně bezpečnostních zařízení nabízí společnost Elektra Zlín s.r.o. množství služeb, především:
 

 

Od roku 1990 úzce spolupracujeme s firmou Schrack Seconet AG a servisuje veškeré technologie EPS Schrack Seconet. Pokytujeme komplexní technickou pomoc pro tato zařízení.

 

Od roku 1994 se účastníme vývoje a zdokonalování nadstavbového systému Schrack Seconet MCT-S a MCT-S FRAMEWORK.

 

 

Co děláme

VÝSTAVBA NOVÝCH OBJEKTŮ
Audit řešení a kontrola dokumentace požární ochrany
Dozor při instalaci a zprovoznění
Koordinace a zajištění komplexní funkce všech požárně bezpečnostních zařízení
Revize podle Vyhlášky 246/2001 Sb

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVEB
Pracování požárně bezpečnostního řešení
staveb nebo stávajících provozů
Řešení požárně bezpečnostního řešení metodami požárního inženýrství
Posouzení a optimalizace protipožárních opatření

PROJEKTOVÁNÍ VYHRAZENÝCH
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ
Zpracování projektové dokumentace vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení
Zpracování součinnosti požárně bezpečnostích zařízení včetně souvislostí s dalšími bezpečnostními systémy

DODÁVKY ZAŘÍZENÍ
Dodávky rozsáhlých systémů EPS Schrack Seconet
Programování systémů EPS Schrack Seconet
Realizace sítí EPS třetí úrovně N3 Schrack Seconet

TESTOVÁNÍ A REVIZE
Funkční zkoušky požárně bezpečnostních zařízení
Komplexní zkoušky požárně bezpečnostních zařízení
Revize požárně bezpečnostních zařízení podle Vyhlášky 246/2001 Sb.
Testování EMC.

 

Vybrané reference

přejít na reference

Poslední projekty

 

Naši obchodní partneři

zaujala Vás naše nabídka?

kontaktujte nás